SAM4s ER-915, SAM4s ER-915 Electronic Cash Register