SAM4s ER-945, SAM4s ER-945 Cash Register, Raised Keyboard